Runningtherapie.nl
Dé opleidingssite tot runningtherapeut

Wat is running therapie?

Runningtherapie

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van een runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten. Van buitenaf bekeken kan runningtherapie lijken op een reguliere hardlooptraining, maar runningtherapie kan worden gezien als een fase tussen niet sporten/bewegen enerzijds, en deelname aan reguliere sport-/beweegactiviteiten anderzijds.

Rustige duurloop

Het doel van de runningtherapie is dat de deelnemer de vaardigheid aangeleerd krijgt om liefst 3 tot 4 keer per week, zelfstandig 30 to 60 minuten invulling te kunnen geven aan het hardlopen. Daarbij is de naam ‘runningtherapie’ misschien wat verwarrend. Het woord “running’ roept associaties op met rondetijden en hardloopwedstrijden, terwijl ‘therapie’ doet vermoeden dat het om een verbale manier van behandeling gaat.

Niets is echter minder waar! Het hardlopen kan op wandeltempo worden uitgevoerd en het gesprekstherapeutisch interveniëren behoort niet tot de standaardtaak van de runningtherapeut.

In de cursus wordt uitgebreid stil gestaan bij de do’s en don’ts die gelden voor een runningtherapeut. Altijd in het achterhoofd hebbend dat je als runningtherapeut datgene moet doen waarvoor je bent opgeleid; het geven van looptraining. Behandeling van fysieke of psychische klachten hoort thuis bij de daarvoor opgeleide professionals. Gouden regel hierbij is ; schoenmaker, blijf bij je leest!

Verklaringsmechanismen runningtherapie

Succesvol bewegen heeft neurobiologische en psychologische effecten. Welke van deze twee mogelijke verklaringsmechanismen het meest bijdraagt aan het gunstige effect van bewegen cg. hardlopen is tot op heden niet met volledige zekerheid te zeggen.
Wanneer we uitgaan dat stress de grootste gemeenschappelijke factor is bij het ontstaan van psychische klachten, is het beïnvloeden van de mate van stress het meest cruciale kenmerk van goede en effectieve runningtherapie.

In de opleiding tot runningtherapeut komt het gebruik en de interpretatie van diverse meetinstrumenten en vragenlijsten uiteraard aan bod.

 

De doelgroep van runningtherapie

Runningtherapie kan worden ingezet bij de behandeling van mensen met uiteenlopende psychische problemen. Het is een complementaire behandelvorm, die vaak toegepast wordt naast het geven van medicatie of psychosociale behandelingen. In specifieke gevallen kan ook eerst Runningtherapie worden ingezet waarna er mogelijk nog een aanvullende behandeling plaatsvindt. Meestal is de huisarts de aangewezen persoon om een indicatie te geven voor runningtherapie.
Runningtherapie past prima in een ‘stepped care’ aanpak; hierbij wordt de minst ingrijpende behandelwijze (lees; laagdrempelig en met de minste contra indicaties en bijwerkingen) als eerste uitgeprobeerd, alvorens over te stappen naar een meer ingrijpende behandelmethode zoals medicamenteuze therapie of psychotherapie.

Runningtherapie helpt in veel gevallen de zelfredzaamheid van patiënten te vergroten. Een aantal aandoeningen en klachten waarbij de inzet van runningtherapie een positieve invloed kan hebben, zijn:

Aandoeningen

 • Stemmingsstoornissen (met name lichte tot milde depressie, dysthymie)
 • Angststoornissen
 • Somatoforme stoornissen
 • Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 • Persoonlijkheidsstoornissen

Klachten

 • Aspecifieke lichamelijke klachten
 • Somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK)
 • Stress
 • Vermoeidheid
 • Slaapproblemen
 • Agressie / impulsiviteit
 • Middelenmisbruik
 • Hyperactiviteit
 • Seksuele problemen

Waarom runningtherapie

Runningtherapie kan worden ingezet bij de behandeling van mensen met uiteenlopende psychische problemen en klachten, maar ook voor mensen die (nog) geen klachten hebben maar die zichzelf ten doel hebben gesteld om een betere balans te verkrijgen tussen arbeid (inspanning, sport, werk) en rust (herstel, ontspanning).
Daarom ook zijn er drie gebieden te onderscheiden waarvoor runningtherapie kan worden in gezet.

Curatie

Voor mensen die al klachten hebben, kan runningtherapie een aanvulling zijn op de huidige behandeling. Veelal zal de runningtherapie dan verzorgd worden door een runningtherapeut die daarnaast ook fysiotherapeut of psycholoog is. Verwijzing door een (huis-)arts of psycholoog is meestal niet vereist.

Re-integratie

Voor mensen die (tijdelijk) in een arbeidsongeschiktheidssituatie terecht zijn gekomen, kan runningtherapie onderdeel uitmaken van het zogenoemde arbeidsre-integratieproces. Hiervoor dient een bedrijfsarts of werkgever een verzoek in te dienen om een programma op maat samen te kunnen stellen.

Preventie

Vanuit de fysiotherapie wordt helaas vaak reactief gewerkt; men komt pas bij een hulpverlener op moment dat de klachten al aanwezig zijn. Runningtherapie, of het regelmatig op verantwoorde wijze hardlopen of bewegen, heeft de meest toegevoegde waarde op moment dat het gedaan wordt voorafgaand aan het krijgen van klachten.

http://www.youtube.com/embed/D6avaeMIIAo

Ook runningtherapeut worden?

Wie kan runningtherapeut worden?

Iedereen met een afgeronde HBO vooropleiding kan zich laten bijscholen tot runningtherapeut.

Om ook als geregistreerd runningtherapeut vindbaar te zijn voor potentiële patiënten/cliënten dient u te voldoen aan het ‘competentieprofiel runningtherapeut’ dat is opgesteld i.s.m. de Stichting Running Therapie Nederland.

Geregistreerd runningtherapeut bent u op het moment dat u de basis 3 daagse cursus runningtherapie (vanaf 2014) heeft gevolgd en daarbij aantoonbaar voldoet aan het ‘competentieprofiel runningtherapeut’.

Op deze manier kan de kwaliteit van de runningtherapie gewaarborgd blijven.
Na het volgen van de 3 daagse basiscursus kunt u op diverse manieren een vermelding krijgen in het overzicht van runningtherapeuten dat is terug te vinden op www.runningtherapie-nederland.nl

De mensen achter de opleiding tot runningtherapeut

De opleiding Runningtherapie is een initiatief bedacht en ontwikkeld door Bram Bakker en Simon van Woerkom.

Bram Bakker

Bram Bakker (Zwolle, 1963) studeerde geneeskunde aan de Vrije Universiteit. Zijn artsexamen behaalde hij in 1991. Vervolgens specialiseerde hij zich tot psychiater en deed hij promotieonderzoek naar de behandeling van paniekstoornis met pillen of praten. Hij promoveerde in 2000 aan de Vrije Universiteit.

Als psychiater was hij werkzaam op zeer diverse plekken in de GGZ en als psychiater en medisch directeur bij verslavingskliniek SolutionS. Vanaf 2012 werkt hij als ook als psychiater bij Vitaalpunt, een kleine GGZ instelling waar bewegen tot het standaard behandelrepertoire behoort.

Daarnaast is hij medeoprichter van Mind & Health (www.mindandhealth.nl), een initiatief waar mensen terecht kunnen die hun huidig functioneren op zowel psychisch als lichamelijk gebied willen verbeteren.

Bram woont samen en heeft twee zoons en een dochter.

Simon van Woerkom

Simon van Woerkom (Leiden,1969) is fysiotherapeut / runningtherapeut. Na zijn afstuderen in 1993 werkte hij als fysiotherapeut ruim 7 jaar voor het Ministerie van Defensie. Daar combineerde hij zijn baan met werkzaamheden op Nationaal Sport Centrum Papendal ten behoeve van de Pim Mulier organisatie door het geven van hardloop-, fitness-, zwem-, en fietstrainingen.

Eind 1999 startte hij Fysiotherapie & Sport Van Woerkom op binnen gezondheidscentrum De Kroonsteen in Malden. In dit multidisciplinaire centrum is hij nog steeds als fysiotherapeut werkzaam (zie www.fysiotherapie-malden.nl).

Inmiddels verzorgt hij al meer dan 10 jaar de opleiding runningtherapie. Hiervoor schreef hij samen met Bram Bakker het boek Runningtherapie; het standaardwerk voor lopers en professionals.

Natuurlijk is hardlopen een vast terugkerend onderdeel in zijn agenda. De teller staat inmiddels op ruim 20 marathons. Simon woont in Malden samen met vrouw, zoon en dochter

Cursus runningtherapie

Om zelfstandig runningtherapeut te worden, kunt u bij ons een driedaagse cursus runningtherapie volgen. Een deskundig docententeam verzorgt deze cursus. Het team bestaat uit een (sport-) psycholoog, een psychiater, een (sport-)fysiotherapeut en een ademhaling-expert. Runningtherapeut is géén beschermde beroepstitel. Voordeel van het volgen van onze cursus is dat alle randzaken die zich rondom het geven van runningtherapie afspelen, behandeld worden zodat u niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden.  Daarnaast kunt u na het volgen van de opleiding een vermelding krijgen in het overzicht van runningtherapeuten dat is terug te vinden op www.runningtherapie-nederland.nl.

Aan bod komen de volgende (para-)medische professionals die antwoord geven op onderstaande vragen;

Psychiater

Welke plaats neemt runningtherapie in bij de behandeling van psychische klachten en stoornissen en wat zijn de mogelijke werkingsmechanismen die daaraan ten grondslag liggen.

Sportpsycholoog

Hoe kun je de werking van runningtherapie verklaren vanuit modellen uit de sportpsychologie en hoe kun je dit toepassen bij het geven van runningtherapie.

Fysiotherapeut / runningtherapeut

Wat wordt er precies bedoeld met somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten en welke relatie heeft dat met de dagelijkse fysiotherapeutische praktijk. Op welke intensiteit, met welke frequentie en hoe lang moet er gelopen worden om uw klachten te reduceren? Maar ook; hoe om te gaan met fysieke overbelasting en het letterlijk in beweging krijgen van mensen ondanks welke vorm van lichamelijk ongemak dan ook.

Ademhaling-expert

Hoe kan het doen van ademhalingsoefeningen uw stress verminderen? Hoe kunt u uw patienten motiveren voor het doen van ademhalingsoefeningen i.c.m. hardlopen? Welke energie leverende systemen (verbranding van suikers/koolhydraten  of vetten) gebruikt u bij de diverse ademfrequenties? Hoe kan het doen van ademhalingsoefeningen zorg dragen voor een blijmoediger brein?

Terugkomdag.

Na analyse van de evaluatieformulieren van cursisten die de afgelopen 10 jaar de 2-daagse cursus runningtherapie hebben gevolgd, is gebleken dat er behoefte is aan een ontmoetingsmoment waarbij cursisten elkaar opnieuw kunnen treffen. Hieraan hebben wij vanaf 2014 gehoor gegeven door de inleidende 2 cursusdagen uit te breiden met een derde cursusdag. 

Inhoud van de terugkomdag.

Op deze terugkomdag staat het implementeren van Runningtherapie in de dagelijkse praktijk van elke cursist centraal. Bij het afsluiten van de inleidende 2 dagen wordt er een praktijkopdracht meegegeven waarmee de cursist aan de slag kan in de periode die ligt tussen de inleidende 2 dagen en de terugkomdag. Meestal zal deze periode 3 tot 4 maanden duren. In deze maanden krijgt u als cursist dus de gelegenheid om aan de slag te gaan met het ‘product Runningtherapie’.
Vanzelfsprekend stuit u dan op allerlei organisatorische-, praktische-, en therapeutisch inhoudelijke zaken waar u al dan niet een passende oplossing voor heeft weten te bedenken. Op de terugkomdag is gelegenheid om met dezelfde cursisten als waarmee u de inleidende 2 dagen heeft gevolgd, te onderzoeken waar u van elkaar kunt leren of wat u anderen juist kunt adviseren of bijbrengen.

Toetsing.

Gedurende de terugkomdag zullen wij, in een poging het doorgemaakte leerproces inzichtelijk te maken, een theorietoets afnemen. Deze toets wordt vervolgens plenair besproken en nagekeken. De behaalde uitslag bij deze toets is niet van invloed of u zich wel of geen runningtherapeut zou mogen noemen.

Ook zal er aandacht besteed worden aan relevante casuïstiek. Cursisten mogen een patiënt/cliënt uit hun praktijk voordragen om op de terugkomdag als casus in te brengen. Indien mogelijk zullen wij deze patiënt/cliënt dan uitnodigen om als voorbeeld te dienen hoe runningtherapie er bij deze specifieke casus uit zou (kunnen) zien.

Terugkomdag voor cursisten van 2003 tot en met 2013.

Mensen die de afgelopen 10 jaar bij ons de cursus hebben gevolgd kunnen natuurlijk ook gebruik maken van de mogelijkheid om deel te nemen aan één van de terugkomdagen.
Wanneer u een deelnamecertificaat kunt overleggen ontvangt u dezelfde voorbereidingsopdracht als de groep cursisten waarvoor de betreffende terugkomdag wordt georganiseerd.
Om als ex-cursist deel te nemen aan een terugkomdag maakt u gebruik van het daarvoor bestemde inschrijfformulier.

 

Veel gestelde vragen

Runningtherapie is geen beschermde opleidingstitel. Mag ik daarom runningtherapie aanbieden zonder de cursus te hebben gevolgd?

Ja, het staat iedereen vrij om runningtherapie aan te bieden. Daarvoor is deelname aan de cursus runningtherapie niet noodzakelijk.

Runningtherapeut is geen beschermde beroepstitel. Mag ik mezelf runningtherapeut noemen zonder de cursus gevolgd te hebben?

Ja, iedereen die dat wil kan én mag zich runningtherapeut noemen. Voor aansluiting bij de Stichting Running Therapie Nederland (SRTN) is het volgen van de cursus wel noodzakelijk.

Kan ik deelnemen zonder (minimaal) een HBO vooropleiding?

Nee, maar er is wel een uitzonderingsmogelijkheid. Indien u aantoonbaar beschikt over HBO werk-/denkniveau of beschikt over Eigen Verworven Competenties (EVC’s) kan er in overleg met de cursusleiding besloten worden dat u alsnog kunt deelnemen aan de cursus.

Wordt runningtherapie vergoed door alle ziektenkostenverzekeraars?

Nee, er zijn slechts enkele ziektekostenverzekeraars die runningtherapie-deelname vergoeden. In alle gevallen vindt vergoeding plaats van uit de Aanvullende Verzekering.

Moet de HBO vooropleiding (geestelijke) gezondheidszorg gerelateerd zijn?

Nee, het hebben van HBO werk-/denkniveau is de enige vereiste. Uiteindelijk gaat het er om dat u als runningtherapeut een goede afbakening kunt maken van het terrein waarop u competent bent. Omdat de vooropleiding van de cursisten zeer divers te noemen is, gaan wij hier tijdens de cursus uitgebreid op in.

Cursus zit vol. Is er een reservelijst?

Nee, er is geen reservelijst. Indien u echter ingeschreven staat voor een cursus maar liever op een eerdere datum of andere plaats wilt deelnemen, kunt u dit bij inschrijving kenbaar maken.

Verschilt de cursus runningtherapie t.o.v. een looptrainers opleiding van (bijvoorbeeld) de Koninklijk Nederlandse Atletiek Unie?

Ja, de doelgroep waarop runningtherapie zich richt (mensen met psychische klachten/stoornissen) en de manier waarop deze doelgroep gezocht/benaderd zou moeten worden is fundamenteel anders. Samenwerking en afstemming met (zorg-) professionals die werkzaam zijn in de somatische of de geestelijke gezondheidszorg is in veruit de meeste situaties noodzakelijk.

Mijn werkgever betaalt de cursus en ik kan/wil de betaling niet voorschieten. Kan ik ook op een andere manier betalen dan via Ideal?

Nee, slechts in uitzonderingssituaties kan hiervan in overleg met de cursusleiding worden afgeweken.

Als (geestelijke) gezondheidszorg professioneel ben ik verplicht om deel te nemen aan bij-, en nascholing. Is de cursus geaccrediteerd?

Ja, voor een overzicht van alle accreditaties zie het actuele accreditatieoverzicht.

Het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) Fysiotherapie kent verschillend deelregisters. Is de cursus door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie geaccrediteerd?

Ja, voor de deelregister Algemeen fysiotherapeut, Psychosomatisch fysiotherapeut en Sportfysiotherapeut.

Ik heb me ingeschreven voor de cursus en ook via Ideal betaald. Klopt het dat ik (nog) geen inschrijvings-, en betalingsbevestiging heb ontvangen?

Nee, zodra U zich heeft ingeschreven én betaald heeft Via Ideal ontvangt u direct een inschrijvings-, en betalingsbevestiging per e-mail. Mocht u deze niet ontvangen controleer dan eerst of het e-mailadres wat u heeft opgegeven correct is weergegeven en/of controleer uw spam-box.

 • “Aangenaam kennis te maken”

  Wij hebben de opleiding Runningtherapie bedacht en ontwikkeld.

  Bram Bakker en Simon van Woerkom
 • “Motiveren.....”

  Samen lekker potje lopen?!

  Simon van Woerkom
 • “Gek?”

  Wie niet beweegt is gek!

  Bram Bakker
 • “Runningtherapie werkt!”

  De cursus geeft mij als beginnend runningtherapeut handvatten om mijn praktijk voort te zetten. Inhoudelijk goede sprekers die weten wat ze willen en waar ze voor staan.

  Bastiaan Winkelaar, sociaal pedagogisch hulpverlener (Kampen).
 • “Boeiende insteek”

  Uitgaande van het in balans zijn dan wel herwinnen met bewegen als middel

  Huub Busser, fysiotherapeut, manueeltherapeut (Velp)
 • “Leuk, dynamisch en inspirerend”

  Ik heb de training van Bram en Simon als zeer waardevol ervaren, ik kan dit in de dagelijkse praktijk goed toepassen

  Martin van Zeil, sportpsycholoog

Cursus runningtherapie

U kunt zich via deze website opgeven voor de cursus runningtherapie. De aangegeven cursusprijs is inclusief de boeken ‘Runningtherapie – het standaardwerk voor lopers en professionals’, ‘De verademing’, ‘Bewegen voor beginners’ ,koffie, thee en lunch. Het minimum aantal deelnemers per cursus is 12, het maximum aantal 24. Na afloop bent u runningtherapeut.

Bent u op zoek naar een runningtherapeut en wilt u zelf runningtherapie volgen? Klik dan hier om een runningtherapeut bij u in de buurt te vinden.

 • Driedaagse cursus runningtherapie Dalfsen (RT21032019)

  Datum 21-22 maart en 5 juni 2019
  Locatie Dalfsen - Exacte locatie volgt nog
  Beschikbaarheid Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar
  Doelgroep Professionals in de gezondheidzorg en/of sportsector
  Meer informatie Download PDF
  Prijs € 1.195,- per persoon
  Schrijf je nu in
 • Driedaagse cursus runningtherapie Bloemendaal (RT16052019)

  Datum 16-17 mei en 4 september 2019
  Locatie Bloemendaal - Exacte locatie volgt nog
  Beschikbaarheid Nog voldoende plaatsen beschikbaar
  Doelgroep Professionals in de gezondheidzorg en/of sportsector
  Meer informatie Download PDF
  Prijs € 1.195,- per persoon
  Schrijf je nu in
 • Driedaagse cursus runningtherapie Vlieland (RT12092019)

  Datum 12-13 september Vlieland en 11 december 2019
  Locatie Vlieland - Exacte locatie volgt nog
  Beschikbaarheid Nog slechts enkele plaatsen beschikbaar
  Doelgroep Professionals in de gezondheidzorg en/of sportsector
  Meer informatie Download PDF
  Prijs € 1.195,- per persoon
  Schrijf je nu in

Runningtherapie in het kort

Runningtherapie is het therapeutisch inzetten van een rustige duurloop onder begeleiding van een runningtherapeut als aanvullende behandelvorm voor mensen met psychische klachten. Van buitenaf bekeken kan runningtherapie lijken op een reguliere hardlooptraining, maar runningtherapie kan worden gezien als een fase tussen niet sporten/bewegen enerzijds, en deelname aan reguliere sport-/beweegactiviteiten anderzijds.